08-120 033 90 info@fkstransport.se

VÅR MILJÖPOLICY

FKS Transport AB verkar för att alla transporttjänster, likväl som service och underhåll av egna fordon, sker på ett miljömässigt riktigt sätt. Detta uppnås genom att:

 

  • Vi integrerar miljöfrågor som en naturlig del i vårt arbete och genom ett förebyggande arbete kontinuerligt minskar vår miljöpåverkan.
  • Vi hushåller med naturresurser samt begränsar avfall och föroreningar
  • Vi följer och uppfyller lagar, föreskrifter och övriga krav.
  • Vi beaktar alltid miljöfrågor vid upphandling  och ställer krav på våra leverantörer, produkter och tjänster.
  • Informerar och vidareutbildar personalen om vår gällande miljöpolicy och förbättrar därigenom våra miljöprestationer.

Vår Miljöpolicy

FKS Transport AB verkar för att alla transporttjänster, likväl som service och underhåll av egna fordon, sker på ett miljömässigt riktigt sätt. Detta uppnås genom att:

 

  • Vi integrerar miljöfrågor som en naturlig del i vårt arbete och genom ett förebyggande arbete kontinuerligt minskar vår miljöpåverkan.
  • Vi hushåller med naturresurser samt begränsar avfall och föroreningar
  • Vi följer och uppfyller lagar, föreskrifter och övriga krav.
  • Vi beaktar alltid miljöfrågor vid upphandling  och ställer krav på våra leverantörer, produkter och tjänster.
  • Informerar och vidareutbildar personalen om vår gällande miljöpolicy och förbättrar därigenom våra miljöprestationer.

Följ oss

Lyftkransvägen 3
142 50, Skogås

08-12 00 33 90

info@fkstransport.se

Vår miljöpolicy

FKS Transport AB verkar för att alla transporttjänster, likväl som service och underhåll av egna fordon, sker på ett miljömässigt riktigt sätt. Klicka här för att läsa mer om hur vi uppnår detta.